top of page

Klicken Sie hier, um ein Exemplar zu bestellen

 

2015 startete der niederländische Dokumentarfotograf HJ Hunter von seiner Heimatstadt Maastricht aus eine Entdeckungsreise durch die raue postindustrielle Landschaft, vor der er als Kind die Augen verschlosd und die er als Fotograf zu schätzen lernte.

Once upon a time ist ein Porträt des postindustriellen Herzens Westeuropas. Die Landschaften, Porträts und Interieurs erzählen eine Geschichte über Bewohner verschiedener Kulturen, die versuchen, in einer Region von unbehaglicher filmischer Schönheit das Beste aus ihrem Leben zu machen. Das Buch berührt auch ein aktuelles gesellschaftliches Problem. Die Welt muss und will sich von umweltschädlicher Industrie und Kohle zur Energiegewinnung verabschieden. Die 94 Bilder zeigen, welche Auswirkungen es auf ein Gebiet und seine Bewohner haben kann, wenn große Industriebetriebe schließen und sich die lokale Wirtschaft neu erfinden muss.

(Niederländische) Fotografen über Once upon a time

 

Marcel Molle

„Ich mag die Landschaften. Sie verraten so viel menschliche Präsenz. Die Porträts sind genauso faszinierend. Wirklich großartig."

 

Carla Kogelman

„Das Buch ist eine Ode an die Gegend und an die Menschen, die dort leben. Es enthält schöne Bilder, die eine Art Trostlosigkeit ausstrahlen, die mich sehr glücklich macht.“

 

Chris de Bode

„Es ist nicht nur eine gute Geschichte, sondern auch gut fotografiert. Was mich anspricht, ist, dass die Fotos so schön orchestriert sind. Sehr gut gemacht."

 

Bio

HJ Hunter studierte Literaturwissenschaft und arbeitete als (Wirtschafts)journalist bevor er sich in 2013 für Dokumentarfotografie interessierte. Seine autonomen Projekte wurden international in führenden Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht und in den Niederlanden, Deutschland und Belgien ausgestellt.

Once upon a time ist sein erstes Fotobuch.

fosco-industries-engelse-vlag.jpg

 

Click here to order your copy

 

The Dutch documentary photographer HJ Hunter started in 2015 from his hometown of Maastricht on a journey of discovery through the raw post-industrial landscape that he closed his eyes to as a child,

and that he came to appreciate as a photographer.

Once upon a time is a portrait of the post-industrial heart of Western Europe. The landscapes, portraits and interiors tell a story about inhabitants from different cultures trying to make the best of their lives in a region with an uneasy cinematic beauty.

The story also touches on a current social problem. The world must and wants to stop with the polluting industry and coal for generating energy. The 94 images show what the impact can be on an area and its residents if large industrial companies close and the local economy has to reinvent itself.

(Dutch) photographers about Once upon a time

 

Marcel Molle

“I like the landscapes. They betray so much human presence. The portraits are just as intriguing. Really amazing."

 

Carla Kogelman

“The book is an ode to the area, and to the people who live there. It contains fine images that radiate a kind of desolation that makes me very happy.”

 

Chris de Bode

“It is not only a good story, but also well photographed.

What appeals to me is that the photos are so beautifully orchestrated. Very well done."

Bio

HJ Hunter studied literature and worked as a (corporate) journalist and commercial writer before becoming interested in documentary photography in 2013. His autonomous projects have been published internationally in leading newspapers and magazines and exhibited in the Netherlands, Germany and Belgium. Once upon a time is his first photo book.

feestartikelen-nederlandse-vlag-90-x-60.jpg.png

Bestel je boek hier

De Nederlandse documentair fotograaf HJ Hunter begon in 2015 vanuit zijn woonplaats Maastricht aan een ontdekkingsreis door het rauwe postindustriële landschap waarvoor hij als kind de ogen sloot, en dat hij als fotograaf ging waarderen. 

Once upon a time is een portret van het postindustriële hart van West-Europa. Een gebied dat je wellicht wel kent, maar niet eerder zo hebt gezien. De landschappen, portretten en interieurs vertellen een verhaal over bewoners uit verschillende culturen die het beste van hun leven proberen te maken in een regio met een ongemakkelijke filmische schoonheid.

Het boek raakt ook aan een actueel maatschappelijk probleem. De wereld moet en wil afscheid nemen van vervuilende industrie en kolen voor het opwekken van energie. De 94 beelden laten zien wat de impact kan zijn op een gebied en haar bewoners als grote industriële bedrijven sluiten en de lokale economie zichzelf opnieuw moet uitvinden.

Nederlandse fotografen over Once upon a time

Marcel Molle 

“Ik vind de stillevens mooi. Ze verraden zoveel menselijke aanwezigheid. De portretten zijn minstens zo intrigerend. Echt geweldig.”

 

Carla Kogelman

“Het boek is een ode aan het gebied, en aan de mensen die daar wonen. Er zitten fijne beelden in die een soort desolaatheid uitstralen waar ik heel blij van word.”

 

Chris de Bode

“Het is niet alleen een goed verhaal, maar ook goed gefotografeerd. Wat mij aanspreekt is dat de foto’s zo mooi georkestreerd zijn. Heel mooi gedaan.”

Bio

HJ Hunter studeerde literatuur en werkte als (bedrijfs)journalist en commercieel schrijver voordat hij in 2013 gegrepen werd door de documentaire fotografie. Zijn autonome projecten werden internationaal gepubliceerd in toonaangevende kranten en magazines en geëxposeerd in Nederland, Duitsland en België. Once upon a time is zijn eerste fotoboek. 

Unknown.jpeg

Cliquez ici pour commander un exemplaire

En 2015, le photographe documentaire néerlandais HJ Hunter a commencé un voyage de découverte depuis sa ville natale de Maastricht à travers le paysage post-industriel brut auquel il fermait les yeux dans son enfance et qu'il appréciait en tant que photographe.

 

Once upon a time est un portrait du cœur post-industriel de l'Europe occidentale. Les paysages, les portraits et les intérieurs racontent un l'histoire d'habitants de différentes cultures essayant de tirer le meilleur parti de leur vie dans une région d'une beauté oppressante, presque cinématographique.

Le livre touche également à un problème social actuel. Le monde doit et veut dire adieu à l'industrie polluante et au charbon pour produire de l'énergie. Les 94 images montrent quel peut être l'impact sur un territoire et ses habitants si de grandes entreprises industrielles ferment et que l'économie locale doit se réinventer.

Photographes (néerlandais) sur Once upon a time

 

Marcel Molle

”J'aime les paysages.. Ils trahissent tant de présence humaine. Les portraits sont tout aussi intrigants. Vraiment incroyable."

 

Carla Kogelman

“Le livre est une ode à la région et aux gens qui y vivent. Il contient de belles images qui dégagent une sorte de désolation qui me rend très heureux.”

 

Chris de Bode

"Ce n'est pas seulement une bonne histoire, mais aussi bien photographiée. Ce qui m'attire, c'est que les photos sont si joliment orchestrées. Très bien fait."

 

Bio

HJ Hunter a étudié la littérature et a travaillé comme journaliste (d'entreprise) et rédacteur commercial avant de s'intéresser à la photographie documentaire en 2013. Ses projets autonomes ont été publiés internationalement dans des journaux et magazines et exposés aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Once upon a time est son premier livre photo.

bottom of page